vaizgantas2

vasiliauskas2

Vasiliauskas

medalis 1


medalis


 
 .....................................................................................................................................
 
Mieli Rokiškėnai,
 
KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ su Lietuvai pagražinti
draugijos nariais ir bičiuliais
 
2024 metų birželio 19 d. 17 val. (trečiadienį)
 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešojoje bibliotekoje,
(nepriklausomybės a. 16, Rokiškyje)
 
Bus pristatyta knyga-albumas
"Tautos kuriama Lietuva"
 
Knygą pristatys Lietuvai pagražinti draugijos
garbės pirmininkas Juozas Dingelis,
vienas iš jos sudarytojų.
 
Knyga išleista Lietuvai pagražinti draugijos
100-mečio proga
 
 
Susitikime dalyvaus: Lietuvai pagražinti draugijos
garbės narys teisės profesorius-
Alfonsas Vaišvila,
 
Lietuvai pagražinti draugijos garbės narys
generolas Vytautas Žukas,
 
Bibliofilas, mecenatas-Antanas Šakinis,
 
Lietuvai pagražinti draugijos narys-
Romualdas Liutkus,
 
Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkės pavaduotoja-
Bronė Slapšienė
 
Bus galimybė savikaina įsigyti knygą-albumą
už 20,00 eurų.

 
Mieli LPD nariai, bičiuliai ir bendražygiai
sveikiname visus su Šv. Velykomis!
Linkiu visiems laimės, džiaugsmo ir daug sveikatos. 
 
 
LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis

 
Mieli bičiuliai ir bendražygiai, sveikiname visus su Šv. Kalėdomis!
Teaplanko Jus Kalėdų dvasia ir atneša šventinius stebuklus. 
 
 
LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis


su vasario 16

Mieli LPD nariai, bičiuliai ir bendražygiai

   Širdingai sveikinu Jus su svarbiausia, mūsų visų tėvynainių išsvajota ir atkovota Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės diena. Linkiu  Jums geros šventinės nuotaikos, sveikatos bei ištvermės budėti Tėvynės laisvės sargyboje. 

LPD garbės pirmininkas Juozas Dingelis


NVO kreipimasis į rinkėjus

   Dėkojame Lietuvos  šviesuoliams,  prisidėjusiems prie labai svarbaus, motyvuojančio teksto parengimo rinkėjams, kad jie atidžiau atsirinktų ir būtinai eitų balsuoti  už savo savivaldybių tarybų kandidatus.

Mieli Lietuvos žmonės – savo valdžios rinkėjai!

   Artėja nauji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Tai išrinktųjų darbo įvertinimo ir naujojo apsisprendimo metas. Jūsų, kaip Tautos suvereno, laukia svarbūs ir labai atsakingi sprendimai – perduoti savo suverenią valdžią savivaldybių tarybų nariams ir merams, kurie dirbtų ne tik Jūsų vardu, bet ir Jums. Šį kartą tai teks atlikti dar ir neįprastomis tarptautinėmis sąlygomis, kai Putino Rusija ėmėsi nusikalstamos politikos – atviru karu kurti imperiją – kelti tiesioginę grėsmę Jūsų bei Jūsų vaikų laisvei ir gerovei. Tokiu metu itin svarbu, kad į valdžios institucijas būtų išrinkti patriotiški, savo darbais ištikimybę Lietuvai parodę asmenys, sugebantys vienyti tautą, kelti jos interesus aukščiau asmeninių.

   Neužtenka perskaityti partijų ir atskirų kandidatų programas. Svarbu kuo išsamiau pasidomėti pačių kandidatų asmeniu: jų tėvais, išpažįstamomis vertybėmis, asmeniniu padorumu, nuveiktais Lietuvai darbais, kvalifikaciniais gebėjimais ir nusiteikimu dirbti Tautos interesams. Nerinkime asmenų ir su kriminaline praeitimi – įrodytu polinkiu teikti pirmumą asmeninei naudai.

   Dalyvauti rinkimuose ne tik teisė, bet ir pareiga. Kiekvienas sąžiningai atlikime šią pareigą. Dalyvaudami rinkimuose, neleisime kitiems išrinkti mums valdžią, neturinčią mūsų pritarimo. Juo gausiau dalyvausime rinkimuose, tuo didesnė tikimybė, kad į savivaldybių tarybas, merų pareigybes ateis daugiau sąžiningų, padorių, kvalifikuotų ir bendrai gerovei pasišventusių asmenų, o su jais – ir daugiau teisingumo, susikalbėjimo, tarpusavio pasitikėjimo ir bendros gerovės. Te nebūna nė vieno rinkimų teisę turinčio Lietuvos piliečio, nedalyvaujančio rinkimuose!

Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas Juozas Dingelis

Generolas Jonas Vytautas Žukas

Kardinolas Sigitas Tamkevičius

LPD Garbės narys, teisės profesorius Alfonsas Vaišvila

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas Jonas Burokas

Kunigas Robertas Grigas

Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

Akademikas Antanas Buračas

Lietuvos kultūros kongreso Garbės narys, filosofas Krescencijus Stoškus

Fotomenininkas Rimantas Dichavičius

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas Jonas Vaiškūnas


LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJA

LRV kanceliar. Reg .2023-01-23 Nr.PSG -192

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Pirmininkei 2023-01-22

Valstybės pažangos tarybos pirmininkei Ingridai Šimonytei

KREIPIMASIS – SIŪLYMAS DĖL LIETUVA 2050: VALSTYBĖS ATEITIES SCENARIJAI ( STRATA 2022), SCENARIJŲ TIKĖTINO VYKSMO, PASIEKIMŲ KONKRETINIMO LAIKE VALSTYBĖS PLĖTROS KRYPTYSE BEI TIKSLU – GALIMAI PANAUDOTI, TAIKYTI PRAKTIKOJE 2021 - 2030 M. IR 2030 - 2050 M. RENGIANT PROGRAMAS, KONTROLIUOJANT LAIKE

   (Apgailestaujame, kad Projektas 2022-12-16 „Lietuva 2050” vizijos ir strateginių ambicijų pasiūlymas konsultacijai su piliečiais (Valstybės pažangos strategija – ilgesnės negu 20 metų trukmės dokumentas), pateiktas piliečiams konsultacijai ne galutiniame formate, kokiame bus pristatomas LR Vyriausybėje, tvirtinamas LR Seime, rengėjai...)

   Vyriausybės strateginės analizės centras „STRATA“ specialistai ataskaitoje - LIETUVA 2050: VALSTYBĖS ATEITIES SCENARIJAI (STRATA 2022), pasitelktų ekspertų, ministerijų, kai kurių universitetų, Nevyriausybinių organizacijų, valstybių pasiekusių gerovės aukštą pragyvenimo lygį, Pasaulio statistikos duomenis- modelius, gautos informacijos, medžiagos pagrindu apibendrino, konstatavo – aprašė plačiai esamą padėtį, lygtai daugumoje viskas pasiekta... Rekomendacijose, rengti vizijas, paminėta ilgamečiai nesprendžiamos problemos Švietimo, Mokslo, Teisingumo (korupcija...), Sveikatos, Kultūros, Enargetikos ir kitose srityse, bei valstybės valdymui priimami nekokybiškiįstatymai... Tačiau pasigendama, Lietuva 2050 Valstybės ateities scenarijuose (keturi scenarijai), II –me scenarijuje: Šiaurinė žvaigždė tikėtino vyksmo , pasiekimų konkretinimo laike valstybės plėtros kryptyse bei tikslu – galimai panaudoti, taikyti scenarijus praktikoje 2021 - 2030 m. ir tolesnėje ateityje 2030 - 2050 m. to nesimato. O galėtų būti tai įterpta Scenarijuose Lietuvos valstybės plėtros krypčių lygmenyje siekiami - tikėtini pasiekimai-tikslai laike (pavyzdžiui kryptyse: Švietimo ir mokslo, Sveikatos, Kultūros, Teisingumo (kolonos laikančios valstybės statinį), Energetikos ir t. t.). Tai pasiteisino Scenarijuje – strategijoje (rengtoje 2000 m.) Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų žvilgsnis 2000 - 2010 - 2020 m. (Prisekta Elektroniniame pavidale, galima pasitikrinti kas įvyko ir kas neįvyko, ką galima perkelti į dabar STRATA rengiamus scenarijus, vizijas, strategijas).

PRIEDAI: A. (Prisegta) LRV Elekktroninio dokumento nuorašas 2021-01-07 pdf., registr. Nr. PSG-116 (118 lapų).

Dokumentų pakete pateikta:

1. DĖL NEIŠVENGIAMAI TOBULINTI VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT KOMPLEKSINIAI SISTEMINIAI PROBLEMŲ SPRENDIMĄ 2020 - 2030 -2060 M. VALSTYBĖS ŪKIO PLĖTROS VALDYME. Paminėta Strategijos parengimo organizavimo ir neišvengiamų problemų būtinybė spręsti valstybės valdyme. Lietuva sparčiausiai nykstanti valstybė pasaulyje (Išnyks kaip dūmas neblaškomas vėjo globaliame pasaulyje), patys niokojame valstybinės lietuvių kalbos abėcėlę.

1.1. Lietuvai parengti „LIETUVOS GYVENTOJŲ MIGRACIJOS SUVALDYMO, GIMSTAMUMO SKATINIMO STRATEGIJA PASAULIO