vaizgantas2

vasiliauskas2

Vasiliauskas

medalis 1


medalis

Pagražinkime Lietuvą!

   Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas   
Juozas Dingelis

Kaip individui sunkiais gyvenimo momentais yra būtina artimųjų, draugų pagalba bei parama, taip tautai ir valstybei, iškilus pavojui jos egzistencijai, yra būtina kreiptis į visuomenę, jos organizacijas. Tai labai gerai suprato 1918 m. iš carizmo jungo išsivadavusios Nepriklausomos Lietuvos valstybės šviesieji protai. Vienas tokių buvo rašytojas, žymus valstybės ir visuomenės veikėjas, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, 1921 m. stojęs prie naujai susikūrusios visuomeninės organizacijos – Lietuvai pagražinti draugijos vairo. Ši draugija sėkmingai veikė iki pat sovietinės okupacijos, Vaižganto žodžiais tariant, ieškodama Lietuvoje „deimančiukų“ – savo Tėvynę karštai mylinčių, jos gražios, laimingos ateities kūrimui pasiaukojusių žmonių. Tokie buvo draugijos steigėjai: miškininkas, profesorius Povilas Matulionis, buvęs teisingumo ministras ir valstybės tarybos pirmininkas Stasys Šilingas, prof. Tadas Ivanauskas, prof. Liudas Vailionis, Eugenijus Kubilius ir kiti. Draugijos centro valdybos pirmininkais buvo renkami:

kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas 1921 m. – 1924 m.
generolas-leitenantas Vladas Nagevičius 1925 m. – 1928 m.
pulkininkas Vladas Braziulevičius 1928 m. – 1940 m.

1921 m. – 1940 metų laikotarpyje draugija atliko labai reikšmingą visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto gražinimo darbą. Didelę istorinę reikšmę turi 1925 m. birželio 28 d. LPD organizuotas tautos suvažiavimas Veliuonoje. Neišdildomą įspūdį visiems laikams paliko LDK Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimas 1930 metais. Didžiulį darbą draugija atliko statant paminklus Vytautui Didžiajam visoje Lietuvoje ir iškilmingai keliaujant po kraštą Jo Didenybės paveikslui. Tokie renginiai taip sustiprino Tautos dvasią, kurios per 50 metų nepalaužė okupantai. Jie su neregėtu žiaurumu stengėsi visa tai ištrinti iš tautos atminties. Tautos patriotai ir šviesuoliai buvo sunaikinti, ištremti arba priversti bėgti iš Tėvynės. Iki šiol mes nepakankamai vertiname ir gerbiame Jų atminimą. Tik didžiuodamiesi jais, atstatysime pasididžiavimą savo Tėvyne.

Praslinkus slogiam sovietinės okupacijos laikotarpiui, Atsikūrusios Nepriklausomos Lietuvos šviesuolių būrelis su muziejininke Birute Federavičiene ir a. a. monsinjoru Kazimieru Vasiliausku 1995 06 23 atgaivino LPD veiklą. Ši visuomeninė organizacija toliau intensyviai dirba, stengdamasi užgydyti patirtas tautos kultūrinio paveldo žaizdas: steigiami draugijos skyriai rajonuose ir kaimuose, organizuojamos konferencijos, seminarai, suvažiavimai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti, žemės dienos minėjimai, paukščių sutikimo šventės ir kt.

Juozas Dingelis
Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas